WATT - Westeneng architectuur
 • WATT
  Westeneng Architectuur (WATT) is een jong en ambitieus architectenbureau dat werkt aan bouw- en onderzoeksprojecten in de utiliteits- en woningbouw voor zowel professionele als particuliere opdrachtgevers.

  Verrassend, eigentijds en strak
  Onze manier van werken is geen stijl maar een houding. Wij kijken op een zorgvuldige manier naar de essentie van de opgave. Zodat kan worden geanalyseerd wat hierop het beste antwoord is. Hierbij vormt het samenspel van de gebruikerswensen, de randvoorwaarden uit de omgeving en de energetische ambities de basis van de opgave. Na een gedegen analyse van de wensen en randvoorwaarden komen wij tot een helder concept, wat resulteert in een verrassend, eigentijds en strak gedetailleerde gebouw.

 • Regie
  Wij zijn het liefst vanaf de ideevorming tot aan de realisatie bij het project betrokken. Hierbij prikkelt WATT de opdrachtgever om te komen tot de juiste keuzes. Maar de opdrachtgever moet zich wel in het ontwerp blijven herkennen. Daarin schuilt ook een groot deel van het plezier dat wij hebben in ons werk. Wij zijn teamspelers. De rol van WATT is die van een regisseur, die vanaf de ideevorming tot realisatie bij het project betrokken is. Een intensieve samenwerking is de enige manier om te komen tot een gebouw dat werkt voor het doel waarvoor het bedacht is.

  Vakkennis
  Om adequaat met onze opdrachtgevers mee te kunnen denken, is kennis van de moderne ontwikkelingen belangrijk. Dit is één van de redenen dat WATT regelmatig meedoet aan architectuurprijsvragen. Hiermee verdiepen wij ons in actuele thema's op ons vakgebied en blijven bij de tijd. Maar ook onze opdrachtgevers profiteren, omdat wij hiermee onze kennis verbreden en vaker rake oplossingen kunnen bieden.

 • Duurzaam ontwerp
  In de ontwerpfase komt echter meer aan bod dan louter architectonische vakkennis. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, gebouwen en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. WATT (= ook eenheid van vermogen/energie) weet dat ontwerpkeuzes en gebouwkenmerken bepalend zijn voor de duurzaamheid van het gebouw. Hierdoor is het juist bij aanvang van een project essentieel om hierover concrete afspraken te maken en eventueel samen te werken met deskundige adviseurs. Zodat de maatregelen een integraal onderdeel van het ontwerp zijn en geen 'duurzaamheidssausje' worden.

  Building Information Model
  Bij het uitwerken van de plannen gebruiken wij het programma Revit. Dit programma maakt het mogelijk om het ontwerp als Building Information Model (BIM) te gebruiken. Dit houdt in dat de werkzaamheden van de andere bouwdisciplines (zoals constructie en installatie) in hetzelfde model worden ingepast. Door gezamenlijk te werken aan hetzelfde model, wordt het maken van fouten tot een minimum beperkt.